Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2018 13:42

楊柳枝詞其二

短長情緒幾慇勤,
夜月朝煙認未真。
珍重莫交行客手,
斷將分贈別離人。

 

Dương liễu chi từ kỳ 02

Đoản trường tuần tự kỷ ân cần,
Dạ nguyệt triêu yên nhận vị chân.
Trân trọng mạc giao hành khách thủ,
Đoạn tương phân tặng biệt ly nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mộng Tuyết

Ít nhiều bao xiết nỗi ân cần,
Khuya sớm trăng xa lẫn khói gần.
Trân trọng dám chuyền tay khách lạ,
Bẻ đem đưa tặng bạn đời chân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gần xa bao xiết ân cần,
Trăng xa khuya sớm khói gần thật chưa?
Chuyền tay trân trọng khách sao,
Bẻ đem đưa tặng bạn nào dời chân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời