30/11/2021 00:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi từ kỳ 02
楊柳枝詞其二

Tác giả: Lê Bích Ngô

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2018 13:42

 

Nguyên tác

短長情緒幾慇勤,
夜月朝煙認未真。
珍重莫交行客手,
斷將分贈別離人。

Phiên âm

Đoản trường tuần tự kỷ ân cần,
Dạ nguyệt triêu yên nhận vị chân.
Trân trọng mạc giao hành khách thủ,
Đoạn tương phân tặng biệt ly nhân.

Bản dịch của Mộng Tuyết

Ít nhiều bao xiết nỗi ân cần,
Khuya sớm trăng xa lẫn khói gần.
Trân trọng dám chuyền tay khách lạ,
Bẻ đem đưa tặng bạn đời chân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Bích Ngô » Dương liễu chi từ kỳ 02