26/06/2021 01:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi từ kỳ 09
楊柳枝詞其九

Tác giả: Lê Bích Ngô

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2018 13:45

 

Nguyên tác

堤上金絲著地橋,
年年贈別露痕消。
也知多少行人意,
纔得新倏厭舊條。

Phiên âm

Đê thượng kim ty trước địa kiều,
Niên niên tặng biệt lộ ngân tiêu,
Dã tri đa thiểu hành nhân ý,
Tài đắc tân điều yếm cựu điều.

Bản dịch của Mộng Tuyết

Bờ dài, tơ mắc nhịp cầu thưa,
Ngấn móc tang bao bận tiễn đưa…
Lòng khách qua đường ai chẳng thế:
Vừa vin cành mới, bỏ cành xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Bích Ngô » Dương liễu chi từ kỳ 09