Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2018 13:44

楊柳枝詞其六

花時輕薄幾人憐,
何日章臺續舊緣。
說得梅花還不解,
卻含微意笑朝煙。

 

Dương liễu chi từ kỳ 06

Hoa thì khinh bạc kỷ nhân liên,
Hà nhật Chương Đài tục cựu duyên.
Thuyết đắc mai hoa hoàn bất giải,
Khước hàn vi ý tiếu triêu yên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mộng Tuyết

Xuân già, hoa rụng đã ai nhìn,
Bao thuở Chương Đài duyên nối duyên?
Câu chuyện hoa mai khôn tỏ được,
Ngậm cười sương khói ý triền miên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân già, hoa rụng ai nhìn,
Chương Đài bao thuở nối duyên duyên liền?
Chuyện hoa mai khó rõ duyên,
Ngậm cười sương khói ý truyền triền miên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời