Kua muag ntws rov qab (Dịch sang tiếng Mông)

Thaum wb tseem sib hlub
Zoo npaum nkaus lub hli ci ntsa iab saum ntuj
Npaum li lub hnub ci ntsa iab pom kev tag nrho rau lub ntiaj teb
Koj hai tia kuv zoo tam li lub hnub
Kuv hai tia koj zoo tam li lub hli
Ua cas tsis muaj tsawg hnub los tsawg hli
Kuv rov qab los tsev
Ntshe koj pom lwm tus zoo tam lub ntiaj teb
Koj thiaj muab kuv tso pov tseg
Mob kuv siab npaum nkaus dej kub hlab
Ces koj txawm mus ciaj lawm luag leej nyab
Mus tab luag cuab, luag yim, mus tab luag niam, luag txiv
Ces txawm tag nrho kuv txiv leej tub no ib sim
Koj pua paub hai tia koj mus tab luag cuab, luag zim, mus tab luag
niam, luag txiv
Tej zaum koj yuav zoo siab hlos
Koj twb tsis paub tseem tshuav ib tug ua nco nco.

II.

Ua cas tsis muaj tsawg xyoo
Twb xav tia koj mus tau zoo
Txawm hnov koj lub neej mus zoo tsis xws luag
Koj nyob nrog lub kua muag
Tom qab tsis muaj pes tsawg hnub
Hnov suab qeej los dhau peb tsev
Hnov suab nruas los dhau peb zos
Txawm hnov hmoob tuaj nrhiav txiv xaiv, hu hauv qhua thoob zej, thoob zos

Hu nej neej, nej tsav, hu nej kwv, nej tig
Ua kuv lub siab dua rhe – npaum nkaus li lub ntuj nphaus, lub teb txeev
Kuv thiaj tuaj dhau roob, dhau hav, dhau hnub, dhau hmo
Kom tau tuaj ntsib koj ua zaum kawg hauv lub neej no
Koj pua paub tia thaum kuv tsis tau koj
Mob kuv lub siab heev tab si twb tsis npaum thaum koj tso lub
ntiaj teb no tseg
Tso niam, tso txiv, koj neej, koj tsav, koj nplooj, koj ywg
Tso ib puas tsav yam rau kuv ib leej puag pws.