Đăng bởi Triệu Trinh vào 29/04/2018 13:54, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Triệu Trinh vào 05/11/2018 12:11

Trong mỗi hạt bụi
Trên từng nhành cây
Tôi viết tên anh
Người chiến sĩ vô danh
Tên anh khắc trong từng thớ đất.

Thắp nén nhang
Nước mắt ướt nhoà
Chiến tranh lùi xa
Vết đạn bom còn đó
Mất mát bao trùm lên dải đất...
Các anh ngã xuống cho quốc kỳ bay lên
Một buổi chiều thành cổ bình yên!


Ngày 5-6-2015