Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kim Chon-taek (1 bài)
- Kim Man-jung (3 bài)
- Kim Jeong-hui (2 bài)
- Kim Sat Kat (3 bài)
- Kwon Pil (5 bài)
Tạo ngày 01/12/2011 19:30 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/01/2013 06:34 bởi hongha83
Kim Soo-chang 김수장 (1690-?) tên chữ Hán là Kim Thọ Trường 金壽長, là nhà thơ cổ điển Hàn Quốc sống dưới thời vua Túc Tông và vua Anh Tổ. Cuối đời, ông đã dốc sức vào việc dạy học. Ông đã để lại nhiều tác phẩm thơ thời điệu, thơ ông chủ yếu nói về cảnh đẹp thiên nhiên. Vào năm 39 đời vua Anh Tổ (năm 1763), ông đã biên soạn tập thơ Hải đông ca dao.