Người ta nói đen là trắng, trắng là đen
Đen hay trắng không cái nào đúng cả
Thà rằng bịt tai và nhắm mắt, không nghe cũng không nhìn


Nguồn: Văn học cổ điển Hàn Quốc, NXB Văn nghệ, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)