Trên đường đi
Anh buồn lắm
Có nên nói ra không
Trong lúc đang buồn?

Cứ vậy mà đi
Hay dù sao
Cũng nên nói một lần?

Phía núi kia quạ một bầy,
Quạ một đàn ở đồng này,
Mặt trời lặn sau núi phía Tây,
Lũ quạ kêu líu ríu bồn chồn.

Trước mặt nước sông trôi,
Sau lưng nước sông trôi.
nước xô lớp lớp, sóng trước sóng sau
Và xoáy tròn cuồn cuộn đuổi theo nhau.