Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (206 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
- Nguyễn Bính (244 bài)
Tạo ngày 08/11/2015 18:17 bởi tôn tiền tử
Tác giả Kiều Anh hiện chưa có thông tin tiểu sử. Chị có một bài thơ Lời ru của mẹ được nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương phổ nhạc.