Người đưa thư mang bức thư em đến
Nỗi buồn tiêu tan, mặt trời tỏa sáng.

Như ngày nào, em vui vẻ, đẹp xinh
Hạnh phúc bây giờ đã đến với anh.

Vì thư của em lòng mình anh trải
Em đừng trách sao cho em ít vậy.

Qủa thực là anh đã thuộc về em
Không xẻ chia, mãi mãi, từ buổi đầu tiên.

Ước mong của em là lòng Thượng Đế
Anh cảm tạ những lời trong thư nhé.

Không gì chuyển lay lòng chung thuỷ của anh
Không bị cách xa cả không gian, thời gian.

Bụi trên đường theo bước chân em bước
Là thiêng liêng, với anh, là liều thuốc.

Anh sẽ đợi chờ người yêu dấu của mình
Và lòng em anh mã mãi sẽ tin.

Hãy chịu đựng, Hafiz, và hy vọng
Rõ một điều số phận đà định sẵn.