Thiếu tình yêu, anh không cần mùa xuân
Không có rượu thì chén anh chẳng cần.

Thiếu người yêu thì vườn hoa, đồng cỏ
Hương mùa xuân để làm gì cơ chứ?

Thiếu hoạ mi thì tất cả hoa hồng
Sẽ tả tơi, sẽ gục xuống, héo tàn.

Đêm, bầu trời và những vì tinh tú
Không có em, tất cả đều vô nghĩa.

Và nếu thiếu tình thì biết lấy đâu
Người tình duy nhất xứng với tình yêu?

Thiếu tình yêu, Hafiz, đời tẻ nhạt
Hồn hoang vu, buồn và chán ngắt.