Em đã quên hết mọi điều hứa hẹn
Còn lại gì đâu? Nỗi đau và hờn giận.

Con tim đau – con bồ câu bị thương
Đôi cánh gãy và đôi mắt vô hồn.

Còn lại gì? Sống mà không mong đợi
Sự cảm thông hay là niềm cứu rỗi.

Hãy lặng im. Vu khống chớ sợ gì
Dưới trời này sự thật chớ tìm chi.

Còn lại gì? Chỉ còn bình và chén
Mọi chân lý mở cho người phóng đãng.

Những kẻ ăn chơi, ta hãy quên ngay
Điều dối gian ta tận cổ đã đầy.

Chỉ tình yêu với tôi là sự thật
Đừng xin thêm Thượng Đế điều gì hết.

Và tự do, Hafiz, chớ đi tìm
Tiếng sáo miệng ở những kẻ nghèo hèn.