Thân em như chổi đầu hè
Phòng khi mưa gió đi về chùi chân