04/07/2020 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thân em như chổi đầu hè

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 22/03/2008 09:23

 

Thân em như chổi đầu hè
Phòng khi mưa gió đi về chùi chân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thân em như chổi đầu hè