Gá duyên không được thì thôi,
Thò tay vô túi nút dao đôi huỷ mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001