Con gái giống cha giàu ba mươi đụn,
Con trai giống mẹ khó lụn tận xương.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970