Cha mẹ đòi ăn cá thu,
Gả con xuống biển mù mù, tăm tăm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975