Trời phương Bắc lụa đào nắng trải,
Đất miền Nam mát dải đồng xanh.
Non cao vọng tiếng sóng gành.
Đâu đây bay thoảng mùi canh cá chuồn?

Nửa đêm dậy cơn nồm mát rợi
Thổi rừng dừa, thổi tới rừng dương.
Bãi xa trăng dãi mát đường,
Giặc đi, thôn xóm phố phường lại vui.

Biển lại hát những lời xưa cũ,
Câu ca dao muôn thuở dạt dào.
Ngắm nhìn biển rộng, trời cao,
Quê hương tiếng mẹ ngọt ngào yêu thương.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 4 phổ thông giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 4 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977