Cá chẳng ăn muối cá ươn,
Con cưỡng cha mẹ, trăm đường con hư.


Khảo dị:
không ăn muối cá ươn,
Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)