Bắc thang lên hỏi ông trăng,
Hỏi rằng chị Nguyệt đã từng mấy con?


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005