Đêm nằm giấc ngủ không yên,
Nghe ai than vãn mấy lời nguyền thảm thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001