Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy,
Dầu đà khô hết, nước mắt này không khô.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001