Đêm khuya ra đứng giữa trời,
Cầm tờ giấy bát nghe lời anh phân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001