Đêm khuya giấc ngủ mơ màng,
Chim mơ đến đậu cành vàng gáy chơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001