Đêm khuya anh nghe con nhạn kêu sương
Anh buồn anh thương, anh trông anh giận
Anh vơ vơ vẩn vẩn dưới ngọn đèn tàn
Từ đây tâm dạ hoang mang
Biết cùng ai kết nghĩa đá vàng trăm năm?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001