Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tế Hanh (222 bài)
- Quang Dũng (47 bài)
- Lưu Quang Thuận (44 bài)
- Võ Hồng (8 bài)
- Tạ Tỵ (10 bài)
Tạo ngày 15/06/2020 15:03 bởi tôn tiền tử
Khổng Dương (1921-1947) tên thật là Trương Văn Hai, sinh quán huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ông xuất thân nông dân, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ tái giá, nên ông thuở niên thiếu ông sống với người cha nuôi là ông Tám Dâu, học chữ Pháp từ bậc sơ học ở trường tư của địa phương rồi lên Cần Thơ học cấp trung học ở Trường Bassac (cũng trường tư), rồi ra học ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội. Tháng 11-1946, Dương Tử Giang ra tuần báo Văn hoá, mời ông vào bộ biên tập.

Tháng 3-1947, ông về quê nhà để theo kháng chiến, có một người bạn cùng đi. Hai tháng sau, người bạn trở lại Sài Gòn một mình, báo tin rằng ông bị quân đội Pháp bắn chết khi trên đường về thăm quê. Hôm ấy, một đoàn người có Khổng Dương ngồi trên một chiếc thuyền lướt trên con rạch Xẻo Rô, tỉnh Long Xuyên (sau là An Giang). Bỗng máy bay Pháp…

 

Tuyển tập chung