Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2012 20:55

Đường đi không mấy dặm
Tăm bóng ngựa xe thưa
Sinh gặp thời ly loạn
Cam lòng lúc tiễn đưa


1943
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004