Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2012 21:03

Mưa nắng xơ rơ lớp cỏ tàn
Có thương đừng dẫy nấm mồ hoang
Sợ e đất mỏng che không kín
Tơ cỏ còn đâu áo ngự hàn


1942
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004