À ơi, nông nổi ngủ đi
Bướng ương nào cũng có thì mà thôi
Hôm qua Mười Chín xa vời
Hôm nay cành lá nhắn lời gì đây?

Ru ta tròn một vòng tay
Xin đêm đừng nắng, xin ngày đừng mưa
Bao nhiêu sâu sắc thì thừa
Bao nhiêu bồng bột thì vừa Hai Mươi

À ơi, khôn khéo ngủ thôi
Bằng nào toan tính bên nôi cũng nhầm
Xin ta biết yêu một lần
Biết tin người, biết sớm gần nỗi đau.

Gọi tên rừng thẳm sông sâu
Về đây ta bắc nhịp cầu Hai Mươi...


Nguồn: Tuyển tập Làm thơ sân trường - kỷ niệm Hoa học trò 10 năm, 2001