Trong em có tình yêu đầu
Câu ca dao ngọt đằm sâu giọng bà
Đất đồng mặn mồ hôi cha
Con cò giống mẹ bóng nhoà hoàng hôn
Ông còng lưng chuốt tuổi buồn
Trầu không nhặt nắng têm muôn nỗi niềm

Trong em tình yêu đầu tiên
Thơm nồng hơi rượu những đêm gió mùa
Vườn nhà cây chút lá thưa
Đất ơi có phải ngày xưa gọi về...

Ngày xưa gạo đỏ triền đê
Ngày nay gạo đỏ cơn mê tuổi đời
Cát sông Hồng vẫn thế thôi
Gió sông Hồng vẫn hát lời lãng du

Tuổi thơ ơi, dẫu giã từ
Tình yêu thứ nhất theo thơ vào đời...