Em cứ nghĩ những niềm vui đã mất
Mà tôi luôn mang theo nó nặng nề
Em cứ giữ linh hồn ta rất chặt
Và kéo dài tình yêu ngắn đam mê?

Tôi chạy trốn khỏi em, tôi chạy trốn
Qua núi rừng, qua thung lũng xa xa
Lướt thăm thẳm qua những miền đất lạ
Gắng giữ tim nàng, ôi, xa cách khỏi tim ta

Như chim nhỏ đã dứt tan chỉ buộc
Để quay về nơi rừng thẳm bao la
Nhưng sao vẫn như tù binh lệ thuộc
Sợi chỉ trái tim còn mắc míu đây mà
Sinh ra là cánh chim trời
Giờ ta không thể về đời tự do
Tim kia đã trót dành cho một người


Nguồn: Thơ Đức (Diệp Phương Chi, Nguyễn Văn Hoa đồng dịch giả), NXB Văn học, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)