15.00
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Michel Mallory (3 bài)
- Daniel Biga (1 bài)
- Julien Blaine (1 bài)
- Johnny Hallyday (2 bài)
- Claude François (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Hưng (1 bài)
Tạo ngày 18/11/2012 19:27 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/11/2012 19:27 bởi hongha83
Jean-Luc Sarré (22/4/1941 - 3/2/2018) là nhà thơ Pháp hiện đại. Ông sinh ở Oran (Angiêri) và sống ở Marseille.

Tác phẩm:
- Cơn sốt (La fièvre, 1979)
- Những khu vườn (Jardins, 1983)
- Căn phòng (La chambre, 1986)
- Như một truyện ngắn (Comme un récit, 1991)
- Những vết lộ (Affleurements, 2000)