Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Daniel Biga (1 bài)
- Julien Blaine (1 bài)
- Johnny Hallyday (2 bài)
- Claude François (1 bài)
- Xavier Bordes (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Hưng (1 bài)
Tạo ngày 18/11/2012 19:27 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/11/2012 19:27 bởi hongha83
Jean-Luc Sarré (1941-) là nhà thơ Pháp hiện đại. Ông sinh ở Oran (Angiêri) và hiện sống ở Marseille.

Tác phẩm:
- Cơn sốt (La fièvre), 1979
- Những khu vườn (Jardins), 1983
- Căn phòng (La chambre), 1986
- Như một truyện ngắn (Comme un récit), 1991
- Những vết lộ (Affleurements), 2000