Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/05/2008 11:47 bởi hongha83
Jean-Baptiste Clément (1836-1903) là nhà thơ và nhà xã hội Pháp. Ông tích cực tham gia Công xã Paris, từng làm nhiều nghề: hầu bàn, thợ phụ nghề đồng, đào đất... trở thành nhà thơ dân chúng.

Tác phẩm:
- Những khúc hát của mẩu bánh
- Những khúc hát của tương lai
- Mùa anh đào