Khi nhớ nhau trong thổn thức tình yêu
Tự nhủ lòng mình:
Sóng biển, sóng biển ơi
Ta hiểu tình yêu qua phong thư hồng thắm
Và cái hôn trên mái tóc em mềm
Tự nhủ lòng mình:
Sóng tóc, sóng tóc ơi

Cô gái tắm biển, sáng ngày lễ đẹp tươi
Biển và tóc quyện hoà thành ngọn sóng
Chàng thuỷ thủ, dõi theo trên boong rộng
Tự dưng hát lên ca khúc bâng khuâng

Sóng chồm sóng, vẫn vỗ, vẫn cuộn dâng
Rồi tan nát khi tràn lên bờ cát


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)