11/08/2022 00:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển
Moře

Tác giả: Jaroslav Seifert

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2014 15:27

 

Nguyên tác

Když se nám stýská po lásce,
říkáme si:
vlny moře, vlny moře,
svou lásku vyznáváme v růžové obálce,
líbajíce potom měkké dívčí vlasy,
říkáme si:
vlny vlasů, vlny vlasů.

Dívky se koupaly v moři, v neděli dopoledne.
Moře a jejich vlasy v jedinou vlnu splynou,
námořník, rozhlížející se v lodním koši,
začne si zpívati jinou.

Vlny a vlny se vlní a vlní
A na pobřeží zhynou.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Khi nhớ nhau trong thổn thức tình yêu
Tự nhủ lòng mình:
Sóng biển, sóng biển ơi
Ta hiểu tình yêu qua phong thư hồng thắm
Và cái hôn trên mái tóc em mềm
Tự nhủ lòng mình:
Sóng tóc, sóng tóc ơi

Cô gái tắm biển, sáng ngày lễ đẹp tươi
Biển và tóc quyện hoà thành ngọn sóng
Chàng thuỷ thủ, dõi theo trên boong rộng
Tự dưng hát lên ca khúc bâng khuâng

Sóng chồm sóng, vẫn vỗ, vẫn cuộn dâng
Rồi tan nát khi tràn lên bờ cát
Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia, Đỗ Ngọc Việt Dũng tuyển chọn và dịch, NXB Hội nhà văn, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jaroslav Seifert » Biển