Một người nọ chạy vào nhà người ta,
Mặt tái nhợt, người run lên. Chủ nhà

Hỏi: "chuyện gì mà anh sợ vậy?
Hãy nhìn kìa, chân tay anh run rẩy"

Người kia đáp: "vua đang cần nhiều lừa,-
Vua là người rất tàn ác, biết chưa?"

Và theo lệnh của vua, trên các phố
Người ta đang săn lùng loài vật đó!"

"Ừ thì vua bắt lừa, đâu phải anh?
Anh là người - cảm ơn thánh lòng lành.

Anh không phải con lừa, do vậy
Không lo bắt, không việc gì phải chạy!"

"Đành là thế, nhưng đang hăng, than ôi,
Rất có thể người ta bắt cả tôi.

Với tên vua tham lam và độc ác,
Người hay lừa cũng thế thôi, không khác!"

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé