Tôi chỉ cần một bạn đọc, đoc thơ tôi
Đấy là người hiểu tôi, và yêu tôi nữa
Cũng như tôi trong khoảng trống chơi vơi
Thấy tương lai hiện lên trong hiện tại

Và chỉ người đó mới có thể với lòng kiên nhẫn
Tạo một hình người cho im lặng
Trong người kia cũng như trong tôi
Có con hươu và con cọp sánh đôi.


Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)