10/12/2022 12:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi chỉ cần một bạn đọc
Csak az olvassa

Tác giả: József Attila

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2008 18:31

 

Nguyên tác

Csak az olvassa versemet,
ki ismer engem és szeret,
mivel a semmiben hajóz
s hogy mi lesz, tudja, mint a jós,

mert álmaiban megjelent
emberi formában a csend
s szivében néha elidőz
a tigris meg a szelid őz.

Bản dịch của Tế Hanh

Tôi chỉ cần một bạn đọc, đoc thơ tôi
Đấy là người hiểu tôi, và yêu tôi nữa
Cũng như tôi trong khoảng trống chơi vơi
Thấy tương lai hiện lên trong hiện tại

Và chỉ người đó mới có thể với lòng kiên nhẫn
Tạo một hình người cho im lặng
Trong người kia cũng như trong tôi
Có con hươu và con cọp sánh đôi.
1937
Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » József Attila » Tôi chỉ cần một bạn đọc