Bình minh đang lên kìa
Mặt trời dần ló dạng.
Em nghe xem, hoạ mi
Đã cất cao tiếng hát.

Bình minh càng rạng rỡ
Bầu trời càng thêm hồng.
Em nhìn xem, trên sông
Mặt nước đang toả khói.

Mùi hương hoa đồng nội
Lan lan khắp không trung
Lấp lánh hạt sương trong
Ngọn cỏ long lanh bạc.

Nghiêng nghiêng trên mặt nước,
Sậy thầm thì nhỏ to;
Xung quanh trên đồng vắng
Vạn vật lặng như tờ...

Sướng vui và nhẹ nhõm,
Thở lồng ngực căng đầy!
Cầu Chúa nhanh nghe em,
Rồi ta lên đường sớm!