03/03/2021 22:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình minh
Рассвет

Tác giả: Ivan Surikov - Иван Суриков

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 30/04/2015 22:39

 

Nguyên tác

Занялась заря;
Скоро солнце взойдёт.
Слышишь... чу!... соловей
Громко песни поёт.

Все ярчей и ярчей
Переливы зари;
Словно пар над рекой
Поднялся, посмотри.

От цветов на полях
Льётся запах кругом,
И сияeт роса
На траве серебром.

И к воде наклонясь,
Что-то шепчет камыш;
А кругом, на полях,
Непробудная тишь...

Как отрадно, легко,
Широко дышит грудь!
Ну, молись же скорей!
Ну, молись, да и в путь!

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Bình minh đang lên kìa
Mặt trời dần ló dạng.
Em nghe xem, hoạ mi
Đã cất cao tiếng hát.

Bình minh càng rạng rỡ
Bầu trời càng thêm hồng.
Em nhìn xem, trên sông
Mặt nước đang toả khói.

Mùi hương hoa đồng nội
Lan lan khắp không trung
Lấp lánh hạt sương trong
Ngọn cỏ long lanh bạc.

Nghiêng nghiêng trên mặt nước,
Sậy thầm thì nhỏ to;
Xung quanh trên đồng vắng
Vạn vật lặng như tờ...

Sướng vui và nhẹ nhõm,
Thở lồng ngực căng đầy!
Cầu Chúa nhanh nghe em,
Rồi ta lên đường sớm!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ivan Surikov » Bình minh