Đồng cỏ
Không
Có cỏ

Rừng cây
Không
Có cây

Bó hoa
Không
Có hoa

Sắc đẹp
Không
Nồng ấm

Gặp gỡ
Không
Niềm vui

Vuốt ve
Không
Âu yếm

Tiếng gọi
Không
Tiếng vọng

Sinh con
Không
Làm tình

Cái chết
Không
Đau buồn

Cuộc sống
Không
Ý nghĩa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)