Đó là
Những ngày cay đắng
Không một ai muốn cho
Người khác một que diêm
Để người kia có thể
Thắp sáng lên

Đối với dòng sông
Viên đá nằm
Tĩnh lặng
Đối với ngọn gió
Cây đứng yên
Thẳng đứng
Đối với cỏ dại
Hoa bừng nở muôn màu

Người ta gìn giữ
Một bao diêm

Như con ngươi của mắt
Chỉ cốt sao ngọn lửa của riêng mình
Bốc cháy tới trời xanh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)