I.

Sắc như lưỡi dao cạo
Ngôn từ
Cắt
Vào tim

Giống như điện chập mạch
Ánh sáng
Bỗng vụt tắt
Trong ngày anh
Sáng trưng

Tuyệt vọng
Anh vấp ngã
Vào đời
Bởi chiếc cầu đau khổ


II.

Giấc mơ em
Tắt
Thở

Không thể nào
Làm cho nó
Hồi sinh

Nó đưa tay
Mệt mỏi
Và vẫy gọi
Trái đất

Trái đất
Ném cái nhìn
Về phía em


III.

Em không thể
Nói đến
Một chiếc neo
Ai đó
Ném
Cho anh
Chỉ nói về
Chiếc phao cứu hộ
Vì nó

Chính anh


IV.

Nếu ngôn từ
Được sử dụng
Ít hơn

Không

Nghĩa

Ngôn ngữ
Nghèo nàn hơn
Tư duy
Đơn giản hơn
Tình cảm
Nông cạn hơnPhức tạp hơn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)