Hát về nước Nga - là băng qua rừng núi
Qua ruộng đồng thảm cỏ đến miếu thờ...

Hát về nước Nga - là đón chào xuân mới
Là đợi chờ người yêu, là an ủi mẹ già...

Hát về nước Nga - là quên đi sầu muộn
Là yêu tình yêu, là trở thành bất tử thiên thu!