Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Nông Quốc Chấn (1)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 13:59

Tặng Nông Quốc Chấn nhà thơ Tày

Bạn nói hoa phặc phiền
Trên núi cao đẹp lắm.
Mắt tôi chưa nhìn hoa
Mà lòng tôi thấy thắm.

Bạn đọc bài thơ xuân
Nói niềm vui phát động,
Tôi chỉ nghe được vần,
Mà lòng tôi xúc động.

Hoa đẹp trên núi cao,
Thơ dạt dào điệu trẻ,
Hồn bạn nở tươi màu
Trong lòng tiếng mẹ đẻ.

Thuở trước khi làm thơ
Trân trọng tiếng nước nhà,
Lòng tôi trăm tủi cực
Tiếng buồn vì nước mất.

Nay mùa xuân đến rồi
Trăm hoa đều đua nở,
Miền ngược đến miền xuôi,
Tiếng Kinh cùng tiếng Thổ.

Nay vần thơ tiếng Thổ
Điệp vần thơ tiếng Kinh
Nói vui buồn, tin tưởng
Của dân tộc chúng mình.

Mắt Bác Hồ soi ấm
Lòng đất nước xôn xao,
Hồ Tây đào nở thắm,
Phặc phiền bừng núi cao.


1954

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958