Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2020 14:44

Lúa vàng bát ngát. Mặt trời dát
Thành biển lúa vàng, thành biển hạt...
Tia nắng thu trong nhấp nháy cười,
Lúa chạm vào nhau thành tiếng hát.

Hôm qua gặt bói ở góc đồng,
Anh chị chiều nay đi gánh cát;
Gạch tươi ta lát cái sân hồng
Kịp đón mùa này lúa nặng bông.

Trải giấy hồng đơn chờ tết mới,
Trải sân gạch đỏ đón mùa về.
Cuộc đời quả đẹp chưa ngờ tới,
Gà gáy ran làng vọng xuống đê.

Cây lúa vươn vai lần thứ nhất
Cao cao nặng nặng nứt chân trời.
Mùa sau chắc hẳn sân kia chật,
Trữ nắng ba mùa cho lúa phơi.


Tiên Du, 2-11-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958