Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 00:22

Trời mưa sáng biển tối rừng,
Mưa là mưa vậy, ai đừng lo chi!
Đá mềm chân cứng ta đi,
Bon bon dốc thẳng, ngựa phi kịp nào!
Mưa thu từ biển mưa vào,
Đường nghiêng đá đổ, đắp cao lại bằng.
Mưa rơi lớp lớp hàng hàng,
Mưa nào ướt được lòng than hỡi mình.
Vào thu giao ước đình ninh
Mưa tơ cũng cuốc, mưa mành cũng khao.
Đèo Nai mười tám tầng đào,
Thi đua đợt sóng dồn cao tận trời.


Cẩm Phả, 9-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958