Thu rồi, hoa biết hay không
Mà hoa nở mãi cành trong nhánh ngoài
Hoa răng: Thu đến khoan thai
Chờ hoa thu hẳn còn dài ngày thu.
Hoa cài lên gió, gió ru,
Trời thu võng biếc, nắng khua đầu cành.
Hoàng lan trong giá đưa mành
Mừng hoa tủa kết ngọn ngành mùa hoa.
Vào thu có cả đời ta
Theo hoa, thơ cũng còn ra nụ mầm.
Nắng thu đượm, tiếng thu trầm
Hỏi hoa, rồi tự hỏi thầm, bâng khuâng.


1977

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]