15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 17/03/2015 00:35 bởi tôn tiền tử
Huệ Thu tên thật là Bùi Thu Huệ, sinh tại Đà Lạt, làm thơ từ thời trung học với bút hiệu Trần Thị Tiên, Trần Bích Tiên. Bà định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1980, có bài trên các tạp chí tại hải ngoại: tạp chí Thơ, Thế kỷ 21, Văn, Văn học, Hợp lưu,...

Tác phẩm đã xuất bản:
- Thơ Huệ Thu (1987)
- Sương chiều thu đọng (thơ, 1991)
- Mở ngõ phù vân (thơ,1995)
- Lục bát Huệ Thu (1997)
- Đầu non mây trắng (thơ, 1998)
- Tứ tuyệt Huệ Thu (thơ,1998)
- Khúc ca quy ẩn (thơ, 2005)
- Hương mùa cũ (thơ Đường in chung, 2006)